TEACHING VIETNAMESE FOR FOREIGN LEARNERS AND NATIVE STUDENTS

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012


PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT
cho học sinh bản ngữ
DIDACTICS OF VIETNAMESE LANGUAGE FOR NATIVE STUDENTS
(for 10 SNV, 10 CVH)
A. Phần Một: Những vấn đề chung về Phương pháp dạy học Tiếng Việt
A. Part One: The general subjects concerned to didactics of Vietnamese language

Chương I. Phân môn Tiếng Việt ở trường Phổ thông trung học. ( 2 tiết )
Chapter I. Vietnamese language Course at High School. (2 periods)
I.1. Lịch sử vấn đề dạy tiếng mẹ đẻ ở nhà trường Việt Nam.
History of teaching the mother tongue in Vietnamese schools.
I.2. Vị trí, nhiệm vụ của phân môn Tiếng Việt
The role and responsibilities of Vietnamese Language Course.
I.4. Sách giáo khoa Tiếng Việt: CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN và NÂNG CAO
The Vietnamese Language text books: standard and advanced curriculum.
I.5. Đặc trưng của tiếng Việt chi phối phương pháp dạy học tiếng.
The specificity of Vietnamese Language affects the method of teaching.
Chương II. Phương pháp dạy học Tiếng Việt là một khoa học (2 tiết)
Chater II. Didactics of Vietnamese Language is a science.
II.1. Đối tượng của Phương pháp dạy học Tiếng Việt.
Object of Didactics of Vietnamese Language.
II.2. Nhiệm vụ của Phương pháp dạy học Tiếng Việt.
Responsibilites of Didactics of Vietnamese Language.
II.3. Những cơ sở lí thuyết và thực tiễn.
The theory bases and the reality.
II.4. Các phương pháp nghiên cứu.
The researching methodologies.
Chương III. Các nguyên tắc và phương pháp dạy học tiếng Việt. (2 tiết)
Chapter III. The principles and methodologies in teaching Vietnamsese Language.
III.1. Nguyên tắc dạy học tiếng Việt.
The principles of teaching Vietnamese Language.
III.2. Phương pháp, thủ pháp dạy học tiếng Việt.
The methods, the ways to teach Vietnamese Language.
III.3. Các hình thức dạy học tiếng Việt.
The forms of teaching Vietnamese Language.

B. Phần Hai: Phương pháp dạy học các hợp phần tiếng Việt ở Phổ thông trung học.
B. Part Two: Method of teaching the contents in Vietnamese Language Course in High School.

Chương IV. Phương pháp dạy những vấn đề lí thuyết chung về tiếng Việt và ngôn ngữ. ( 3 LT + 3 TH = 6 tiết )
Chapter IV. Method of teaching general theories about Vietnamese and Linguistics.
IV.1. Vị trí, mục đích và nội dung chương trình.
The role (position), the purpose and the content of curriculum.
IV.2. Phương pháp dạy học và các thủ pháp cụ thể.
Methodology of teaching and the concrete ways.
IV.3. Sử dụng đồ dùng dạy học.
Using the visual things in teaching.
Chương V. Phương pháp dạy học từ ngữ. ( 3 LT + 3 TH = 6 tiết )
Chapter V. Method of teaching vocabulary.
V.1. Vị trí, mục đích và nội dung chương trình từ ngữ.
The role (position), the purpose and the content of vocabulary curriculum.
V.2. Những cơ sở khoa học của việc dạy học từ ngữ.
The scientific bases in teaching vocabulary.
V.3. Nguyên tắc dạy học từ ngữ.
The principle of teaching vocabulary.
V.4. Phương pháp dạy học lí thuyết và luyện tập từ ngữ.
Method of teaching the theory and of practicing vocabulary.
Chương VI. Phương pháp dạy học ngữ pháp. ( 3 LT + 3 TH = 6 tiết )
Chapter VI. Method of teaching grammar.
VI.1. Khái quát về chương trình ngữ pháp tiếng Việt ở trường phổ thông trung học.
Generalization of Vietnamese grammatical curriculum at High School.
VI.2. Những cơ sở và nguyên tắc của việc dạy ngữ pháp ở Phổ thông trung học.
The bases and the principles in teaching grammar at High School.
VI.3. Phương pháp dạy các kiểu bài ngữ pháp.
Method of teaching the grammatical lessons according as type.
Chương VII. Phương pháp dạy học phong cách học. (3 LT + 3 TH = 6 tiết)
Chapter VII. Method of teaching stylistics.
VII.1. Vị trí và mục tiêu của phần phong cách học trong trường Phổ thông trung học.
The role and the purpose of stylistic lessons at High School.
VII.2. Vài nét về chương trình và nội dung phong cách học ở Phổ thông trung học.
Some features about the stylitic curriculum and its content at High School.
VII.3. Cơ sở khoa học của việc dạy học phong cách học.
The scientific basis of teaching stylistics.
VII.4. Phương pháp dạy học phong cách học.
Method of teaching stylistics.

C. Đánh giá. (kiểm tra học kì)
C. Evaluating. (checking of semester)

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

BÀI 10 (đăng ngày 25/4/2012)
ນາຜັ້ນນີ້ດິນງາມບໍ່?
(na phặn nị đin ngam pan đây?)
Đám ruộng này tốt (đẹp) không?
ບໍ່ຢາກງາມປານໃດ!
(bò dạc ngam pan đây!)
Không được (muốn) tốt bao nhiêu!
ມີການໃສ່ຝຸ່ນບໍ່?
(mi can xầy fun bò?)
Có bón phân không?
ບໍ່ເຄີຍໃສ່ຝຸ່ນ
(bò khơi xầy fun)
Không quen bón phân
ໄດ້ເຂົ້າປີລະເທົ່າໃດ?
(đạy khạu pi lă thàu đây?)
Được lúa, năm bao nhiêu?
ປີໄດ້ກໍ່ໄດ້ເຖິງສາມຣ້ອຍໝື່ນ
(pi đạy cò đạy thẩng xảm họi mừn)
Năm được mùa, cũng được tới 300 mừn
ນາດຳໄດ້ຈັກຜັ້ນແລ້ວ?
(na đăm đạy chắc phặn lẹo?)
Ruộng cấy được mấy đám rồi?
ດຳມໍ່ຈະແລ້ວແຕ່ຍັງຂາດກ້າ
(đăm mò chă lẹo tè nhăng khạt cạ)
Cấy sắp xong nhưng mà thiếu mạ
ໄຣ່ປູກຫຍັງແດ່?
(hày pục nhẳng đè?)
Nương rẫy trồng chi hè?
ປູກສາລີ,ໝາກເຂືອ,ໝາກໂຕ່ນ,ໝາກອຶ,ອ້ອຍກ້ວຍ,ແຕລະຢ່າງປູກແນວລະໜ່ວຍ.
(puc xả li, mạc khửa, mạc tồn, mạc ứ, ọi cuội, tè lă dàng puc neo lă nuồi)
Trồng ngô, cà, bầu, mía, bí, chuối, mỗi thứ một ít
ປີນີ້ປະຊາຊົນໄທບ້ານໄດ້ເພີ່ມພູນຜະລິດຜົນຂຶ້ນຫລາຍບໍ່?
(pi nị pă xa xôn thay bạn phờm phun phă lit khựn lải bò?
Năm nay nhân dân cả làng có tăng gia sản xuất nhiều không?
ກອງປະຊຸມທົ່ວບ້ານໄດ້ຕົກລົງເຣັດນາແສງເປັນການທົດລອງ,ເພີ່ມໄຣ່ຝ້າຍ,ໄຣ່ສາລີ,ການລ້ຽງເປັດ,ລ້ຽງໄກ່,ລ້ຽງໝູ.
(cong pă xum thùa bạn tôc long hêt na xẻng pên can thôt long, phờm hày fại, hày xả li, can liệng pêt, liệng cày, liệng mủ.)
Hội nghị toàn thể làng xã quyết định làm ruộng Chiêm thí nghiệm, tăng rẫy bông vải, rẫy ngô, nuôi vịt, nuôi gà, nuôi heo.http://learningvietnamese4foreigner.blogspot.com/p/hoc-tieng-anh-em-bach-viet-tieng-lao.html

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Tham khảo giáo án (thiết kế bài giảng Tiếng Việt THPT)

* Nếu không vào đây được:
https://sites.google.com/site/baitapthuchanhvanbantiengviet/
* thì thực hiện các bước sau để tải giáo án tham khảo:
1. Click trang học tiếng lào ở bên phải trang chủ
2. Click vào site tải font ở đầu trang học tiếng Lào
3. Tải file 05SNV và 07SNV

HOME

From HOMELAND

PREFACE

ĐH Sư phạm, Đà Nẵng, Vietnam
Trang dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. пылесос для тонера

Người theo dõi

Được tạo bởi Blogger.